9. března 2017: Rekonstrukce kuchyňky

10.03.2017

Na pravidelné brigádě jsme se zbavováním se dlaždiček pořádně pohnuli. Míra Růžička totiž přinesl sbíječku. A mezitím v klubovně finišovalo sestavování dílů kuchyňské linky.

Tentokráte se nás v hasičské zbrojnici sešlo podstatně více. Rozdělili jsme se tedy na dvě skupiny, přičemž jedna v kuchyňce zdolávala dlaždičky (Míra Růžička, Jirka Hrubý a David Kebrle) a druhá v hasičské klubovně sestavovala zbytek skříněk kuchyňské linky (Radek Hasman, Roman Šlechta).

Jelikož Míra Růžička vzal s sebou na brigádu také sbíječku, nemuseli jsme se s dlaždičkami otravovat pomocí majzlíku a kladiva tak jako před týdnem.

Aby věděl, o co přišel, dali jsme přeci jen Jirkovi do ruky majzlík a kladívko, aby si mohl vyzkoušet také tu horší práci. Poté se již pokračovalo pomocí sbíječky. Vzhledem k tomu, že sbíječka byla jen jedna a skupina byla tříčlená, mohl být vytvořený nepořádek rovnou odklízen.

V klubovně Roman s Radkem uspěšně dokončovali sestavování skříněk. Bohužel zjsitlili, že jedna ze skříněk byla dopravena s poničenými dvířky, čehož si přejímající člověk nevšiml, ačkoliv bylo poničení viditelné již před rozbalením skříňky z papírových krabic.

Během této brigády se podařilo sestavit celý zbytek skříněk, který tak mohl čekat na dokončování úprav v kuchyňce.