CO SE DĚJE V HASIČÁRNĚ? 

Co všechno v naší hasičárně a kolem ní vůbec děláme? Zde naleznete všechny články.

Jelikož se blíží tradiční Léto s Chocholouškem, byli jsme požádáni o vyčištění požární nádržky, u které se akce koná. Brigáda byla svolána na nedělní odpoledne. V hasičárně jsme se tedy 22. července sešli krátce po poledni, sbalili potřebné vybavení a vyrazili k nádržce.

Jelikož konstrukce bariéry, kterou vyrábíme pro nácviky na soutěže, byla již kompletní, rozhodli jsme se jí natřít. Na pravidelné čtvrteční brigádě 31. května byla natřeba modrou barvou, která překryla základovku.

Koncem května postihly celou Českou republiku vydatné přívalové deště. Také v Olešné došlo ke zvednutí hladin toků, ale i k zaplavení sklepů v několika domech v obci. Vzhledem k tomu, že majitelé nemovitostí neohlásili problém ihned, nevyjela jednotka SDH Olešná k žádnému zásahu avšak v týdnech po deštích vyčerpala několik sklepů na žádost...

Stejně jako v loňském roce, i letos poprosil Tomáš Novák kamarády hasiče o pomoc napouštěním bazénu. Vzhledem k tomu, že do bazénu umisťoval novou plachtu, bylo domluveno napuštění nejdříve poloviny bazénu.

Na pravidelné brigádě ve čtvrtek 19. dubna 2018 jsme se pustili do výroby soutěžních překážek. Dlouhodobě máme totiž náplanovánou výrobu bariéry a okna na letní část soutěže v požárním sportu. Prkna nám sehnal náš velitel Láďa Malina a tak jsme se v polovině dubna mohli pustit do výroby.