CO SE DĚJE V HASIČÁRNĚ? 

Co všechno v naší hasičárně a kolem ní vůbec děláme? Zde naleznete všechny články.

Dobrovolní hasiči z Olešné u Hořovic nevyjíždí denně k desítkám zásahů. O to aktivnější jsou ale na poli kulturním a společenském. Řeč je o pěti členech našeho SDH, kteří vyrazili v pátek 22. února 2019 darovat svoji krev na Transfúzní stanici v Hořovicích.

I letos uspořádali hasiči z Olešné u Hořovic hasičský ples. Tentokrát již šestý. Přípravy samotného plesu započaly již koncem loňského roku. Tradiční součástí olešenského hasičského plesu je půlnoční překvapení, které nacvičují někteří členové sboru. Choreografii, která byla oproti předchozím letům náročnější, nacvičovali chlapi z SDH Olešná již od...

Jelikož se blíží tradiční Léto s Chocholouškem, byli jsme požádáni o vyčištění požární nádržky, u které se akce koná. Brigáda byla svolána na nedělní odpoledne. V hasičárně jsme se tedy 22. července sešli krátce po poledni, sbalili potřebné vybavení a vyrazili k nádržce.

Jelikož konstrukce bariéry, kterou vyrábíme pro nácviky na soutěže, byla již kompletní, rozhodli jsme se jí natřít. Na pravidelné čtvrteční brigádě 31. května byla natřeba modrou barvou, která překryla základovku.

Koncem května postihly celou Českou republiku vydatné přívalové deště. Také v Olešné došlo ke zvednutí hladin toků, ale i k zaplavení sklepů v několika domech v obci. Vzhledem k tomu, že majitelé nemovitostí neohlásili problém ihned, nevyjela jednotka SDH Olešná k žádnému zásahu avšak v týdnech po deštích vyčerpala několik sklepů na žádost...

Stejně jako v loňském roce, i letos poprosil Tomáš Novák kamarády hasiče o pomoc napouštěním bazénu. Vzhledem k tomu, že do bazénu umisťoval novou plachtu, bylo domluveno napuštění nejdříve poloviny bazénu.