23. června 2017: Nácvik požárního útoku pod Milinou

23.06.2017

Jelikož kluci během pravidelných brigád dokončili nástřikové terče, mohli jsme trénovat pod Milinou požární útoky. Sešli jsme se v pátek u rybníka v jakéms takéms složení, vhodném pro kombinované družstvo.

Nejprve jsme se rozhodli zkoušet bez vody. Radek Hasman s Bárou Pihávkovou na savcích a koši. Aneta Šuttová s Bárou Jirouškovou na proudech, Marta Peške na béčkách a na rozdělovači se střídali David Kebrle a Michal Bárta. 

O nějakou chvíli později dorazili na nácviky také manželé Svobodovi i s dětmi a poté ještě Míra Růžička a Láďa Malina Sestava běžících se tedy mohla obmněnovat a každý si vyzkoušel co chtěl.

Pod Milinu dorazil také Fanda Uhlíř. V září jej čekají závody jednotlivců v Zaječově a tak se rozhodl procvičit si běh se stuhami.

Před ukončením celých nácviků si pak ještě vyzkoušel práci sproudnicí, za což se nám všem odvděčil studenou sprchou.

Sestříhaný záznam nácviku můžete najít zde.