Odvoz darovaného šrotu

25.07.2017

V posledním týdnu měsíce července jsme zařizovali odvoz šrotu, který jsme po celý měsíc postupně vyklízeli od Martina Chmelaře. 

Ten oslovil brigádu SDH Olešná s prosbou, zda bychom mu nepomohli s vyklízením starého železného odpadu ze zahrady jeho domu, přičemž výdělek za výkup šrotu nám daroval.