9. prosince 2017: Čištění studny u moštárny

11.12.2017

Jako v posledních několika letech, byl i letos naplánován vánoční prodej ryb v prostorách olešenské moštárny. Vzhledem k loňským zkušenostem jsme se letos rozhodli předem vyčistit přiléhající studnu, aby byl dostatek čisté čerstvé vody.

Na každotýdenních pravidelných brigádách jsme se stále věnovali dokončování rekonstrukce kuchyňky a přiléhající umývárny. Čistit studnu jsme se tedy vydali o víkendu 9. prosince 2017.