5. srpna 2017 : Oslavy výročí 120. let SDH Olešná

07.08.2017

Začátkem měsíce srpna se konaly oslavy výročí 120. let SDH Olešná. Na akci jsme se připravovali více než půl roku. Za posledních 14 dní jsme v hasičské zbrojnici strávili více času, než doma. Celá akce se, dle našeho názoru, velmi vydařila a doufáme, že se také hojně zúčastněným naše oslavy líbili. A jak to tedy všechno probíhalo?

DEN PŘEDEM

Největší přípravy probíhali již v pátek 4. srpna, kdy jsme na hřišti postavili stany, umístili kamion, který měl sloužit jako pódium pro kapelu a dopravili jsme sem vrak auta. Tomáš Hrubý si začal navážet věci do stánku, který měl celou sobotu občerstvení zajišťovat. Někteří z nás se vypravili nejprve pro podvalník do společnosti Hyundai v Žebráce a následně jsme zajeli pro "koňku" do Zaluží. Schovali jsme ji do hasičské garáže a jeli navážet nástěnky a upomínkové předměty do přísálí hospody. Druhá "koňka" z Jiviny byla domluvena, že přijede v sobotu dopoledne. 

Obecní multikára mezitím navážela sety a lavice na hřiště, ale také tam dopravila hasičskou nádrž, sezení z předzahrádky hospody a hlavně schody, vedoucí na podium na sále. Ty byly přistaveny k zadní části kamionu a ustaveny, aby kapele nehrozilo žádné nebezpečí.

Jako poslední jsme se vybavili vápnem, štětkami a vydali jsme se k vjezdům do obce, kde jsme namalovali na silnici nápisy "HASIČI 120 LET". Cestou zpět na hřiště jsme připevnili cedulky s nápisy "PARKOVIŠTĚ" tak, aby návštěvníci neměli problém najít místo, kde je akce pořádána.

Do pozdních večerních hodin jsme pak již v užším kroužku dolaďovali úklidové práce v hasičské klubovně, nové kuchyňce a technické místnosti. Do postelí jsme zamířili oproti předchozím dnům dříve, avšak nedlouho před půlnocí.

Všechny fotografie z příprav naleznete zde.          

(Fotografie jsou postupně doplňovány)

Den D 

V sobotu, den D, jsme se již v brzkých ranních hodinách sešli na hřišti. Začali jsme s umisťováním osvětlení do stanů, přivedení elektřiny na pódium, a také Tomáš Hrubý dorazil a začal připravovat nejen stánek, ale také snídani pro nás hasiče.

Vezeme koňku ze Zaluží k p. Hermanovi
Vezeme koňku ze Zaluží k p. Hermanovi

Nás ale čekala nejdříve příprava "koňky" ze Zaluží, kterou jsme museli dopravit k p. Hermanovi, který ji měl se svými koňmi táhnout. Mezitím finišovaly přípravy prostor na hřišti a Jivinská koňka už se chystala na Tinker Ranči. Poté už nezbýval čas na nic a tak jsme se každý běželi domů převléct do slavnostního a hurá na výroční schůzi do sálu restaurace, kde si mezitím přicházející nejen z řad hasičů, ale též občanů obce, prohlíželi výstavku hasičské historie SDH Olešná.

Dorazili také hasiči spřáteleného sboru z německého Kreithu, s nimiž jsme navázali "freundschaft" během výletu motorek do Německa a Rakouska. Celkem pět členů tamního sboru dorazilo s dary a praporem sboru, aby zde reprezentovali také během průvodu.

VÝROČNÍ SCHŮZE

Poté, co Martin Reindl zahájil výroční schůzi přivítáním všech zúčastněných sborů, se slova chopila Aneta Šuttová, aby přítomné krátce seznámila s historií sboru a současnou činností. Následně pokračoval starosta sboru vyznamenáním některých členů čestným uznáním sboru a jiných členů čestným uznáním okresu.

Oceněni nebyli pouze členové sboru, ale také Miroslav Hasman, jenž dostal čestné uznání za pomoc při opravě hasičské techniky. Pamětní medaili za příkladnou práci dostala také starostka obce pí. Lenka Hasmanová, která následně sboru dobrovolných hasičů předala dar Obecního úřadu Olešná hasičskému sboru z Olešné - slavnostní prapor.

Dále byla schromážděna stará garda sboru dobrovolných hasičů v Olešné. Těm byla předána pamětní medaile, společně s pamětním listem. 

V závěru výroční schůze, po otevření diskuze, zástupci jednodtlivých sborů přednesli své zdravice a předali dary. Vše pokračovalo jak na drátkách a schůze byla ukončena krátce před třináctou hodinou, na kterou byl domluven catering. Ten dorazil na čas a tak jsme se chopili nandavání, roznášení a čepování piva. Všichni hosté, ale také domácí, spořádali své porce brambor s řízkem a očekávalo se svolání slavnostního průvodu. Čekalo se jen na příjezd obou "koňěk".

SLAVNOSTNÍ PRŮVOD K POMNÍKU PADLÝCH

Krátce po druhé hodině dorazili obě koňky, jedna tažená koňmi p. Hermana, druhá tažena koňmi z Tinker Ranče. Zástupci sborů ze Zaluží a Jiviny, kteří patřili k těmto historickým vozům, se převlékli do slavnostních, také historiíckých, obleků a nasedli na své koňky.

Jivinská "koňka" tažená koňmi z Tinker Ranče
Jivinská "koňka" tažená koňmi z Tinker Ranče
"Koňka" ze Zaluží tažená koňmi p. Hermana
"Koňka" ze Zaluží tažená koňmi p. Hermana

To už se začínali hasiči jednotlivých sborů řadit před hospodou, odkud měl slavnostní průvod vyjít k pomníku. Postupně se seřadili neprve vlajkonoši, za kterými šla kapela a následovali hasiči ze všech zúčastněných zborů a poté již šli občané obce a ostatní návštěvníci. Jako poslední jeli koně s historickými hasičskými vozy.

Hasiči SDH Jivina v historických oblecích
Hasiči SDH Jivina v historických oblecích
Slavnostní položení věnce k pomníku padlých
Slavnostní položení věnce k pomníku padlých

UKÁZKY NA HŘIŠTI

Když slavnostní průvod položil věnec k pomníku padlých prošel obcí a svoji cestu zakončil na fotbalovém hřišti. Zde již čekali hosté a kapela. Za doprovodu Berounské Šestky (která si z nepochopitelných důvodů vyžádala deset židlí) starosta sboru všechny přivítal, seznámil je s harmonogramem odpoledne a započaly ukázky.

Jako první přišli na řadu mažoretky z Příkosic. V krátkém programu postupně představili divákům své umění s hůlkami. Ačkoliv byla znát nervozila a propriety se často nacházely spíše na zemi než ve vzduchu, divákům se ukázka očividně líbila a náležitě ocenili práci cvičenek podleskem. 

Mažoretky ze Příkosic
Mažoretky ze Příkosic

Další ukázkou v plánovaném harmonogramu byly děti SDH Olešná, které zopakovali svůj program z vánoční besídky. Simulovaná ukázka hořícího domu, z něhož hasiči zachraňují zraňěné osoby a následně hasí požár měl u přihlížejících velký úspěch.

Simulace zásahu dětí SDh Olešná
Simulace zásahu dětí SDh Olešná

V následující pauze, kterou vyplnily písničky Berounské Šestky byl na ukázkovou plochu připraven vrak auta, který byl zapůjčen od p. Lorence ze Zdic. Na místo řidiče se posadil Tomáš Novák, jako člen domácího sboru, a následně se již začalo s postupným vyprošťováním, kterého se zhostili hasiči ze Zdic. Po vyražení zadního skla byl řidič zajištěn zdravotníkem a mohly pokračovat další práce v oblasti motoru a vyndání řidiče z auta ven.

Uběhlo pár okamžiků a figurant řidiče havarovaného vozu byl mimo ohrožení v péči zdravotníka. Ukázka byla ukončena, avšak vrak automobilu byl ponechán na svém místě, neboť bylo v plánu jej ještě využít při další prezentaci hasičských zásahů.

Opět nastala pauza, kterou vyplnila kapela Berounská Šestka a na plochu se dostavil automobil s výsuvnou plošinou. Připravovala se ukázka slaňování z výšky, opět v režii SDH Komárov. 

Zatímco návštěvníci příhlíželi slaňování nejprve jednotlivců a poté také simulované záchrany hasiče se zraněnou osobou, kousek opodál se již připravovala mašina PS 12. Další plánovanou ukázkou totiž byl požární útok mládeže. Královské disciplíny se děti SDH Olešná zhostili na výbornou. 

Poté, co byly uklizeny hadice a veškeré vybavení mladých hasičů, bylo přistoupeno k ukázce, kvůli které byl na ploše ponechán vrak auta. Členové SDH Žebrák se ujali ukázky hašení vzníceného vozidla. Vzhledem k tomu, že děti při svém útoku okolí vozu náležite pokropili vodou, se nemusel nikdo strachovat o případné vzplanutí ohně v okolí vozu. Po důkladném podpálení, kterého se odborně ujali též členové SDH Žebrák, mohli přihlížející na vlastní oči vidět, v jak malém okamžiku dochází k rozšíření ohně do celého automobilu.

Když bylo auto důkladně uhašeno, vytvořili hasiči SDH Žebrák, pro děti pěnu. Do té postupně zamířili nejen ti malí, ale také dospělí zúčastnění. Ačkoliv pěna nedosahovala takové výšky jako jindy (vlivem použití těžké pěny, která je určená k hašení), děti se náležitě vyřádili. Opláchnout se nechali od hasičů z Komárova z proudnice. 

Vzhledem k tomu, že následovala ukázka jízdy na koních z Tinker Ranče v Olešné, musela být pěna částečně rozpuštěna kropenou vodou. Poté se již mohly dvě jezdkyně vydat na ukázkovou jízdu.

Přihlížejícím názorně předvedly, jak ovládat koně na menším prostoru, synchronizaci dvou koní, ale také zvýšení tempa do klusu a cvalu. 

Po ukončení ukázek jízd, umožnili zástupci Tinker Ranče těm, kteří o to měli zájem, aby se na koních svezli. Této možnosti využili nejen děti, ale také někteří dospělí.

Tím byl oficiální harmonogram výročního odpoledne ukončen a byla započata "volná zábava" za doprovodu kapely Separace. Ta hrála na pódiu přistaveného kamionu do pozdních večerních hodin.

Všechny fotografie z oslav výročí 120. let SDH Olešná naleznete zde.