4. října 2018 - Natírání prken na překážku mořidlem

05.10.2018