30. dubna 2017: Čarodějnice za hasičárnou

30.04.2017

Letošní pálení čarodějnic jsme se rozhodli uspořádat za hasičárnou. Domluvili jsme se mezi sebou, kdo bude mít čas přijít a prostory jsme si připravili již v týdnu. I přes ne příliš příznivé počasí jsme si tradiční akci o filipo-jakubské noci užili.

Vzhledem  k zásobám dřeva, které za hasičskou zbrojnicí díky OÚ Olešná máme, jsme si mohli dovolit vytvořit jakési sezení. Z nařezaných polínek jsme tedy na brigádě 27.dubna 2017 vytvořili stěny plánovaného sezení. Prostor jsme přizpůsobili velikosti dřevěných laviček, které jsme vyrobili předchozí rok. Uprostřed jsme pak postavili naše topeniště z disku nákladního vozu. S vidinou předpovídaného špatných povětrnostních podmínek jsme pak ještě volnou stěnu z části zakryli dřevěnou paletou. Celý "kutloch" jsme dokončili v sobotu. U vchodu jsme postavili naši "čarodějnici", kterou jsme zhotovili z kmene stromu z loňského kácení stromů v parku obce.

Těsně před započetím akce v neděli v 18.00hod jsme pak dorazili do hasičárny, kde byl připraven malý soudek piva. Narazili jsme jej a roztopili nejen ohniště, ale také gril ("mašinku"), kterou pro tuto akci zapůjčil Radek Hasman. Měli jsme již od pátku naložené maso a v plánu bylo také opékat buřty a klobásy. V okamžik příchodu prvních účastníků tak bylo vše připraveno. 

Lidé se začli scházet. Každý něco přinesl a večer ubíhal v přátelském duchu. V našem "doupěti" jsme však nebyli pouze dospělí. Z řad mladých hasičů nás navštívilo několik dětí. 

Vzhledem k povětrnostním podmínkám, které rozdmýchávali oheň a posílali žhavé kousky popela na všechny přítomné, jsme ještě v průběhu večera vytvořili jakésy větrolamy, které uzavřeli celý prostor konání akce. Venku jsme tak vydrželi sedět asi do dvou hodin ráno, kdy jsme se začali rozcházet do svých domovů.

V dopoledních hodinách následujícího dne jsme pak uklidili prostory za hasičárnou do původní podoby, umyli nádobí a odvezli gril. Doufáme, že se akce všem zúčastněným líbila. 

Kdopak se na ní posadí?
Kdopak se na ní posadí?