29. dubna 2017: Odvoz železného šrotu a papíru

29.04.2017

Vzhledem k tomu, že se nám opět začínal hromadit šrot za hasičskou zbrojnicí, jsme se v týdnu domluvili, a v ranních hodinách v sobotu 29. dubna 2017 jsme odvezli nejen železný, ale také papírový odpad. Za tímto účelem nám byla z OÚ Olešná zapůjčena obecní multikára.

Odvezli jsme především věci, které jsme nasbírali při svozu šrotu po obci dne 15. dubna 2017, ale také odpad, který nám dobrovolně za hasičárnu vozí občané obce.