28. dubna 2017: Odstranění padlého stromu u hasičárny

29.04.2017

Počasí a povětrnostní podmínky v posledních týdnech způsobilo, že jeden ze okrasných stromů (škumpa orobincová - rhus typhina), které kolem potoka rostou, se nachýlil ke spadnutí. Chtěli jsme zabránit jeho vylomení či zranění jakýchkoliv osob či dětí a rozhodli jsme se tedy tento strom z potoka vytáhnout.

V pátek 28. dubna 2017 jsme tedy za pomoci obecní multikáry (kterou jsme měli zapůjčeno na odvoz šrotu následujícího dne) převrátili na opačnou stranu, než na kterou byl nakloněn. Vytrvalé deště posledního týdne dokonale podmáčely okolní půdu a tak bylo možné strom uvolnit i s kořeny. Po bližším ohledání jsme zjistili, že je strom z velké části shnilý, což zapříčinilo jeho naklonění nad potok.

Vzhledem ke značné prohnilosti dřeva jsme rozřezaný strom naložili na multikáru a následně odvezli na bioodpad.

Video z odstranění padajícího stromu naleznete zde.