28. března 2017: Zásah při požáru lesa u Malé Vísky

28.03.2017

V úterý po poledni se v naší obci spustila siréna. Náš první výjezd v letošním roce a hned je to vcelku rozsáhlý požár lesa u obce Malá Víska v oblasti bývalého vojenského prostoru.

Dle dostupných informací požár zachvátil les o rozloze zhruba 2 hektarů, přičemž oheň se nacházel na bývalé dopadové ploše, která sloužila dělostřelectvu k nácviku leteckého bombrardování.. Podle mluvčího Petra Svobody byl kvůli rozsahu požáru vyhlášen po druhé hodinně odpolední druhý stupeň poplachu. Vzhledem k možnosti exploze nevybuchlé munice bylo doporučeno nepřibližovat se k místu požáru.

Od půl třetí již zasahoval též vrtulník s bambivakem. Oheň se rozšířil na 3 hektary vřesovišt a suché trávy. 

Na místo požáru byly povolány jednotky z Hořovic, Komárova, Zbiroha, ale také z Olešné, Zaječova, Obecnice, Jince, ......(bude doplněno). S ohněm tak bojovalo deset zásahových jednotek.

Za náš sbor se zásahu zúčastnili: Radek Hasman, Míra Růžička, Láďa Malina, Roman Šlechta, Jirka Svoboda, Radek Svoboda, Martin Reindl a Kamil Hájek.

Náš sbor dostal za úkol doplňovat vodu, společně s hasiči z Obecnice. Požár se podařilo dostat pod kontrolu kolem 17. hodiny a v půl šesté již byl uhašen.

Více fotografií naleznete zde.

Video ze zásahu vrtulníku je možné shlédnout zde.

CO K POŽÁRU VŘESOVIŠTĚ ŘÍKÁ ODBORNÍK?

Zdejší vřesoviště unikátního rozsahu vznikla na dopadových plochách zrušeného vojenského prostoru Brdy odlesněním a dlouholetým působením požárů a mechanického narušování půdy během vojenských cvičení. Dnes jsou součástí nejcennější I. zóny chráněné krajinné oblasti.

Vřesovištím požáry neškodí, řízené vypalování je dokonce součástí plánu péče o tato jedinečná místa. Podstatný je však rozdíl mezi živelně vzniklým požárem a řízeným vypálením.Při živelném požáru není šíření ohně pod kontrolou a mohou tak být ohroženy i okolní porosty. Hasičům se dnes naštěstí podařilo včas zasáhnout a oheň se nerozšířil do lesa.

Dnešní požár mohl mít nedozírné následky. Věříme však, že přispěje k řešení požárního rizika na bývalých dopadových plochách, které jsou daleko od civilizace s nedostatkem vody pro hašení a s velkým množstvím uschlých rostlin.

Pokud bychom ve větší míře využívali řízených požárů, přispěje to k významnému snížení požárního rizika a zároveň napomůže i zachování unikátních vřesovišť.

Bohumil Fišer z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, vedoucí Správy CHKO Brdy