16. dubna 2016:                 Sběr železného šrotu

17.04.2016

Jako každý rok na jaře i letos se konal svoz železného odpadu po obci. Se zapůjčenou obecní multikárou jsme tedy objížděli obec dům po domu a v případě, že obyvatelé chtěli, odvezli jsme jejich šrot.

Na brigádu jsme se sešli již v ranních hodinách a vzhledem k velikosti obce jsme sběrem odpadu strávili celé dopoledne i část odpoledne.

Poté, co jsme se u hasičské zbrojnice párkrát otočili jsme přestali počítat, kolikrát to bylo a tak nevíme, kolik toho bylo v počtu multikár. Při odvozu šrotu p. Lorencem jsme však zjsitili, že železného odpadu bylo více než 3 tuny.