15. dubna 2017: Sběr železného šrotu po obci

15.04.2017

Jako každý rok i letos jsme se rozhodli projít celou obcí a od občanů vybrat jejich železný odpad. Vzhledem k tomu, že občané se sami zbavují šrotu tím, že jej odvezou do prostor do hasičárny, jsme nepředpokládali, že bychom nasbírali závratné množství.

V sobotu 15. dubna 2017 jsme se sešli ve složení.... (bude doplněno) a s obecní multikárou, kterou nám pro sběr odpadu OÚ Olešná zapůjčil, jsme objeli všechny domy v obci. 

Nasbíraný odpad jsme poté umístili do prostor za hasičskou zbrojnicí. Odvezen bude, až se nastřádá větší množství.