12. března 2016             Kácení stromů v parku

13.03.2016

V březnu jsme byli požádáni starostkou obce Olešná o vykácení části stromů v obecním parčíku. Některé smrky byly napadeny broukem a hrozilo jeho rozmnožení i na ostatní dřeviny v okolí.

Možná z důvodu, že se tato brigáda konala v sobotu, se sešlo velké množství členů SDH Olešná a práce na kácení tak ubíhali velmi rychle.

Ma místě byly spáleny větve ze stromů, kmeny byly odvezeny na pozemek za hasičárnou, kde se dřevo na pravidelných brigádách postupně zpracuje. V období pozdnějšího podzimu, zimy a ranného jara pak dřevo poslouží na vytopení hasičské klubovny, především na schůzkách mladých hasičů.

Všechny fotografie z této brigády můžete nalézt zde.